مدرسه آنلاین مدیریت منابع انسانی هفت، پلتفورمی برای آموزش‌های کاربردی در حوزه مدیریت منابع انسانی است. در مدرسه منابع انسانی هفت، فضایی برای ارائه دوره‌های آموزشی کاربردی توسط متخصصین منابع انسانی جهت استفاده علاقه‌مندان به این حوزه فراهم شده است.

تمرکز مدرسه آنلاین مدیریت منابع انسانی هفت بر سه حوزه آموزش، مشاوره و اجرای پروژه‌های منابع انسانی به شرح زیر است :

دوره‌های آموزشی کاربردی در حوزه مدیریت منابع انسانی

ارائه خدمات مشاوره جهت افزایش سطح بلوغ مدیریت منابع انسانی در سازمان‌ها

انجام پروژه‌های بهبود سیستم مدیریت منابع انسانی با پیاده‌سازی و اجرای فرآیندهای منابع انسانی

انجام پروژه‌های بهبود نگرش کارکنان

 

ماموریت :

ارائه آموزش‌های تخصصی کاربردی آنلاین مدیریت منابع انسانی برای جامعه متخصصین منابع انسانی کشور

 

چشم انداز :

بزرگترین پلتفورم آموزش‌های آنلاین کاربردی مدیریت منابع انسانی کشور

 

معرفی اعضا :

محسن رستگاری

 

 

بنیان گذار مدرسه آنلاین مدیریت منابع انسانی هفت

فارغ التحصیل مهندسی صنایع دانشگاه بوعلی سینا

فارغ التحصیل مدیریت صنعتی دانشگاه تهران

مدرس دوره‌های MBA مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران

مدرس دوره‌های DBA مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران

سرارزیاب رسمی جایزه 34000 مدیریت منابع انسانی

سابقه اجرا، تدریس و مشاوره منابع انسانی از سال 1392

راهنمای خرید از سایت